Zaštitni kabineti

  1. LAMINARNI KABINETI – KTP
  2. HORIZONTALNI LAMINARNI KABINETI – KTH
  3. VERTIKALNI LAMINARNI KABINETI – KTV
  4. MIKROBIOLOŠKI ZAŠTITNI KABINETI – KTB
  5. SPECIJALNI MIKROBIOLOŠKI KABINETI – KTB

Laminarni kabineti štite predmet rada, dok mikrobiološki kabineti štite predmet rada, operatera i okolinu.

Tip strujanja zraka može biti laminarno/vertikalno ili laminarno/horizontalno ovisno o tipu kabineta.

Svi kabineti imaju ugrađene HEPA H14 filtere i imaju nisku razinu buke.

Upravljanje kabinetima je putem mikroprocesorske kontrole parametara s kontrolnog panela, odnosno ručno za prijenosne kabinete.

Izuzev prijenosnog kabineta, svi ostali imaju brojač radnih sati kabineta i radnih sati UV lampe.

Validacija za mikrobiološke kabinete vrši se prema europskoj normi EN 12469.

 

© 2024 Efcon-line. All Rights Reserved.
STILU.net